Samodzielne zarządzanie plikami "cookies" i danymi stron - informacje podstawowe
Profesjonalne Projektowanie i Budowa Elektronicznych Systemów Ochrony Osób i Mienia
Informacje o ADTRONIC
Zakres Wykonywanych Usług
Usługi Specjalne
Sprzedam
Zapraszam do Współpracy cookie


Zapoznaj się - czym są pliki "cookie"?

Samodzielne zarządzanie plikami "cookie" i danymi stron - informacje podstawowe:
Korzystając z zainstalowanej w Twoim komputerze przeglądarki witryn internetowych np. Internet Explorer, Google Chrome, Opera, itd. masz kontrolę nad działaniem plików cookie. Musisz wiedzieć, że domyślnie wszystkie pliki cookie są dozwolone, jednak to Ty musisz zdecydować, czy je akceptujesz, czy też zmienisz (zdeklarujesz) ustawienie własnej przeglądarki i je zablokujesz.

Czym są pliki cookie?
Pliki cookie są tworzone przez strony internetowe, na które wchodzisz lub logujesz się i zawierają informacje
o przeglądaniu treści witryny nie zależnie od tego czy witryną jest witryną statyczną (tylko wyświetlaną), czy też dynamiczną o działaniu złożonym. Rozróżniamy dwa typy plików cookie: - własne pliki cookie są zapisywane przez stronę z domeny podanej na pasku adresu; - pliki cookie innych firm pochodzące z domen zewnętrznych, które są źródłem elementów typu reklamy, grafiki itp. umieszczonych w treści wyświetlanej witryny.

Dostosowywanie uprawnień plików cookie i danych stron - przykład (przeglądarka Google Chrome) Czynności do wykonania:
1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
2. Wybierz Ustawienia.
3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
5. W sekcji „Pliki cookie” możesz zmienić następujące ustawienia plików cookie:

Usuwanie plików cookie:
1. Kliknij Wszystkie pliki cookie i dane witryn, aby otworzyć okno dialogowe Pliki cookie i inne dane.

2. Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij przycisk Usuń wszystko znajdujący się w dolnej części okna dialogowego.

3. Aby usunąć określony plik cookie, najedź wskaźnikiem myszy na stronę, która go utworzyła, a potem kliknij "X" w prawym rogu.

4. W oknie dialogowym Wyczyść historię przeglądania, możesz też usunąć wszystkie pliki cookie utworzone w określonym okresie czasu.

Domyślne blokowanie plików cookie:
1. Blokowanie wszystkich plików cookie: wybierz „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych
z witryn”.

Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się.
Za każdym razem, gdy przeglądarka zablokuje plik cookie, na pasku adresu zobaczysz ikonę.

2. Blokowanie tylko plików cookie innych firm: zaznacz pole wyboru „Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm”.
Zaznaczenie tego pola wyboru będzie powodowało odrzucanie pochodzących z witryny plików cookie innych firm, nawet jeśli witryna została dodana do listy Wyjątki i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

Domyślne zezwalanie na pliki cookie:
1. Aby dozwolone były zarówno własne pliki cookie, jak i pliki cookie innych firm, upewnij się, że wybrano opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”.

2. Aby akceptować tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru „Blokuj bez wyjątku wszystkie pliki cookie innych firm” .

3. Należy podkreślić też, że witryny otwierane w przeglądarkach internetowych, w tym, Google Chrome mogą przechowywać dane lokalne, w tym też pliki cookie własne jak i innych firm, które są usuwane bezpośrednio przy zamykaniu przeglądarki.

4. Niektóre pliki cookie i inne dane powiązane z udostępnianymi aplikacjami nie mogą zostać usunięte za pomocą opcji w Ustawieniach treści.

5. Dowiedz się,

jak wyczyścić dane udostępnianych aplikacji przez usunięcie pamięci podręcznej i innych danych Twojej przeglądarki internetowej.

6. Aby określić sposób obsługi plików cookie z kilku wybranych przez siebie witryn internetowych lub domen, kliknij Zarządzaj wyjątkami.
Jeśli w wyświetlonym oknie dialogowym Wyjątki plików cookie i danych witryn chcesz dodać regułę, wykonaj n/w czynności:

1. Kliknij pole „Dodaj nowy wzorzec wyjątków” i wpisz nazwę domeny, dla której chcesz utworzyć wyjątek. 2.Aby określić wyjątki dla całej domeny, poprzedź nazwę domeny znakami

[*.]

lub też możesz podać (wpisać) adres IP, IPv6 lub URL spoza protokołu HTTP. W menu określ, czy witryna może tworzyć pliki cookie. Jeśli zaznaczysz (wybierzesz) Wyczyść przy zamykaniu, pliki cookie będą automatycznie usuwane z Twojego komputera, gdy tylko zamkniesz przeglądarkę. W tym oknie dialogowym możesz też edytować i usuwać wyjątki.


Opracowanie projektu graficznego, przygotowanie materiałów do budowy witryny www.adtronic.pl
i jej wykonanie - Andrzej DOŁĘCKI


Witryna www.adtronic.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) chroniona jest prawem autorskim. Dokonywanie przystosowania witryny,
zmiany jej układu, modyfikowanie i kopiowanie bez zgody właściciela jest ZABRONIONE.


Naruszenie Prawa Autorskiego podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej

www.adtronic.pl